Sporočilo za medije
Z izborom arhitekturnega biroja nov korak v projektu turističnega oživljanja Rimskega vrelca.

Podjetje Rimski vrelec, ki je v letošnjem letu kupilo propadajoi turistini kompleks v Kotljah in si zastavilo ambiciozne cilje za njegovo oživitev, je zakljuilo postopek izbora arhitekturnega biroja. Izmed 21 prijavljenih kandidatov je bila izbrana Arhitektura Jure Kotnik.


Selekcijski postopek za izbor izvajalca projektne dokumentacije arhitekture je potekal med junijem in oktobrom letos. Na javno povabilo zainteresiranim arhitekturnim birojem se je odzvalo skupaj kar 21 ponudnikov, izmed katerih je bilo v drugi krog izbora povabljenih pet kandidatov. Z njimi so bili opravljeni uvodni predstavitveni sestanki, ogledi terena ter predstavljena strateška usmeritev iz poslovnega narta. V zadnji izbirni krog sta se uvrstila dva kandidata, oba z izjemnimi mednarodnimi izkušnjami in referencami na podroju arhitekture hotelov.

Investitorja Marjana Kaker in Branko Dervodel ter ožja projektna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki podjetja Rimski vrelec in svetovalnega podjetja Lanara Consulting, so Arhitekturo Jure Kotnik izbrali na osnovi presoje številnih kriterijev, med drugim glede na širino poznavanja podroja, domae in mednarodne izkušnje izvajalcev, inovativnost v arhitekturnem pristopu, predviden nain dela, podporno delovno ekipo, poznavanje trendov na podroju turizma v povezavi z arhitekturo in dizajnom ter prikazane primere doseganja dobrega razmerja med ceno in uinkom.


Direktor podjetja Rimski vrelec, Peter uješ, je ob tej priložnosti povedal: »Izbor arhitekta vsekakor ni bila enostavna naloga, saj se je v zaetku v izbirni postopek prijavilo kar 21 izjemno kvalitetnih kandidatov. Poleg izkušenj in referenc na podroju turizma in za izbrane ciljne skupine, smo pri izboru velik poudarek namenili inovativnim pristopom arhitekturnega nartovanja ter optimizaciji razmerja med ceno in uinkom. Zavedamo se pomena design managementa ter nujne prepletenosti med zastavljeno identiteto turistinega kompleksa, vsebino ponudbe in vizualnim izgledom prostora. Verjamemo, da bomo z Juretom Kotnikom in njegovo ekipo uspeli dosei zastavljen cilj, da na temelju trajnosti turistino oživimo obmoje Rimskega vrelca ter doprinesemo k ponudbi destinacije Koroška.«


Jure Kotnik ob izboru ni skrival navdušenja: »Turizem in arhitektura sta bolj kot kadarkoli povezana pri oblikovanju ali celo oživljanju turistinih okolij, kot je to na primeru Rimskega vrelca. Veseli me, da bomo lahko z oblikovanjem prostora prispevali delek v ta mozaik in obmoju ne le povrnili nekdanji sijaj, temveč ga želimo tudi presei, kot si prostor na tako lepi lokaciji zasluži. Celotna projektno-razvojna ekipa je zastavljena tako, da povezuje globalno pridobljena znanja z dobrim poznavanjem pa tudi navezanostjo na ta prostor. Po letih propadanja bo lahko Rimski vrelec konno oživel z novimi programi in novimi možnostmi, tako za domaine kot za obiskovalce od drugod.«


Arhitektura Jure Kotnik se uvrša med 40 najvidnejših projektantov arhitekture in oblikovanja v Evropi. Njihove projekte poleg številnih nagrad doma in v tujini odlikuje tudi široka medijska pokritost, ki prinaša prepoznavnost naroniku skozi oblikovanje in arhitekturo. Projekti so zasnovani na poudarku razmerja cene in uinka (t.i. price performance), hkrati pa ustvarjajo in nadgrajujejo identiteto tako naronikov, kakor tudi konnih uporabnikov prostora.

Do konca letošnjega leta aka ekipo Rimskega vrelca, Lanara Consulting in Arhitekture Jure Kotnik veliko intenzivnega dela, saj bodo pristopili k projektiranju prve izmed nartovanih faz, to je športno-rekreacijskega dela. Nartujejo, da bo ta del za uporabo zaživel že v drugi polovici prihodnjega leta.


Za dodatne informacije:

Peter uješ, direktor

+386 70 830 893

peter@rimskivrelec.si

about-us2